Català  |  Español
SEGUEIX-NOS ... Facebook  Twitter  You Tube
logo

15 octubre Dia Mundial de la Dona Rural

El 15 d'octubre, les Nacions Unides celebren el Dia Internacional de les Dones Rurals. El tema d'aquest any, "Infraestructura, serveis i protecció social sostenibles per a la igualtat de gènere i l'apoderament de les dones i nenes rurals", atorga a l'empoderament de les dones rurals una importància crucial per fer realitat la visió dels Objectius de Desenvolupament sostenible (ODS).

Malgrat els avenços registrats en alguns fronts, continuen existint desigualtats de gènere en totes les dimensions del desenvolupament sostenible; en moltes àrees, el progrés està sent massa lent com perquè s'assoleixin els ODS d'aquí a 2030. Les dones rurals representen més de la quarta part de la població mundial i la majoria del 43% de dones que treballen en el sector agrícola a els països en desenvolupament. No obstant això, es veuen molt més afectades per la pobresa, l'exclusió i els efectes del canvi climàtic i ambiental. Pràcticament tots els indicadors de gènere i desenvolupament per als quals es disposa de dades revelen que, a escala mundial, les dones rurals es troben en pitjor situació que els homes rurals i les dones urbanes. Aquest fet es manifesta clarament en les bretxes d'accés de les dones i nenes rurals a les infraestructures, els serveis i la protecció social.

La manca d'accés a una energia neta i assequible a les llars té importants conseqüències per a les dones i nenes rurals en particular, ja que es poden veure obligades a dedicar bona part de la seva jornada a realitzar tasques laborioses i que requereixen un gran esforç físic, com la recol·lecció de combustibles de biomassa, la transformació manual d'aliments o el bombament d'aigua.

En zones en què els combustibles escassegen, la seva recol·lecció pot requerir fins a cinc hores diàries, un temps que, d'una altra manera, podria destinar-se a l'educació, el descans o el lleure. Les dones i les nenes també es veuen molt més afectades per problemes de salut a llarg termini, resultants de la contaminació de l'aire a les llars i el transport de pesades càrregues de combustible. En països amb elevada dependència de la biomassa sòlida i el carbó per cuinar, les dones representen 6 de cada 10 morts prematures degudes a la contaminació de l'aire a la llar, provocada per combustibles contaminants i tecnologies ineficients.

A les llars que no disposen d'aigua potable segura, la recollida d'aigua i el seu tractament recauen en gran mesura sobre les dones i les nenes; elles són les responsables d'aquesta tasca en el 80% de les llars sense accés a l'aigua. Aquest treball, de per si ardu, es veu agreujat per la creixent escassetat d'aigua. Repercuteix negativament en la salut de les dones, pot posar en perill la seva seguretat i requereix un temps que es podria dedicar al treball remunerat, l'educació o el lleure.

L'absència d'instal·lacions de sanejament adequades exposa a les dones i les nenes a malalties, riscos per a la seva seguretat i violència, impedint-assistir a l'escola, obtenir un ingrés o desplaçar-se amb llibertat. Per contra, la millora de l'accés a aigua potable i un sanejament s'associa amb una major participació de les dones en activitats productives i amb l'assistència de nenes i nens a l'escola. El proveïment d'aigua potable segura, és a dir, aigua corrent subministrada a les llars a través de canonades, maximitza els beneficis per a la salut i redueix al mínim l'esforç dedicat a tasques pesades. L'extensió de les xarxes d'abastament d'aigua a les comunitats insuficientment ateses constitueix, per tant, una prioritat molt important.

Les organitzacions de la societat civil, empreses i cooperatives de dones rurals són essencials per a unir i reunir les dones rurals, aconseguir que s'escolti la seva veu, defensar els seus interessos i representar-les en les esferes polítiques i econòmiques; a més, els permeten influir en les decisions i institucions que afecten les seves vides. A tot el món, les dones rurals s'han organitzat per advocar per la infraestructura, els serveis i la protecció social que necessiten per millorar el seu benestar, els seus mitjans de vida i la seva resiliència. Les dones rurals s'han mobilitzat per aconseguir aigua, tant per a ús domèstic com per a reg, i energia renovable per il·luminar les seves llars i proporcionar energia als seus petits negocis. Hi cooperatives de dones rurals que presten serveis de cura infantil per i per als seus socis.

No obstant això, el compliment dels compromisos de l'Agenda 2030 en matèria d'igualtat de gènere depèn de l'assignació d'un volum suficient de recursos i d'una acció concertada dels governs i totes les parts interessades. Els serveis essencials dels que depenen milions de dones i nenes rurals -sanitat, educació, atenció infantil, allotjament- pateixen d'una infrafinançament crònic o simplement no estan disponibles. Allà on existeixen, solen ser els primers afectats per les mesures d'austeritat, que estan tornant a intensificar-se. Es preveu que 124 països apliquin retallades pressupostàries tan sols en 2018, el que erosionarà les mesures de protecció social i els serveis socials dels quals depenen tantes dones i nenes rurals. Però això és una cosa que es pot evitar. En pràcticament tots els països hi ha marge per incrementar o reassignar recursos per tal d'enfortir els serveis públics essencials per a les dones i les nenes. És qüestió de voluntat política i d'utilitzar totes les eines normatives disponibles. El cost de la inacció és, senzillament, massa elevat.

DON@IMPULS, REINSERCIÓ SOCIOLABORAL DE DONES

(Primer curs del 9 al 19 de juliol)

 

La nostra associació Doneslid ofereix a dones que es troben en situació d’atur o que es volen reorientar laboralment, un itinerari formatiu d’apoderament per millorar les seves capacitats d’autogestió personal i professional per aconseguir els seus objectius.

 

Des de l’any 2010 hem dut a terme, aquest itinerari formatiu sempre adaptant-lo a les necessitats de les dones en el mercat laboral. Aquest mes de juny iniciem dues noves convocatòries que tindrà lloc el mes de juliol a Barcelona.

 

Agrairíem que poguéssiu difondre o fer arribar aquesta oferta a dones entre 20 i 65 anys amb experiència laboral prèvia.  Adjuntem la fitxa tècnica del programa i la fitxa d’inscripció al curs. Per formalitzar la inscripció, les dones s’hauran de dirigir a la seu de l’associació Dones per la Llibertat i Democràcia, c. València 306, pral 1ª, Tn.93.487.72.67 amb la fitxa d’inscripció completada i el currículum vitae actualitzat amb foto o bé enviar-ho per email a info@doneslid.org  

 

TEMARI:

1.- Projecte vital i professional - Esferes Vitals - Objectiu laboral

Presa de consciència del punt de partida potencialitats i/o obstaculitzadors) que incideixen de manera significativa en la consecució́ dels seus objectius personals i professionals,

2.- Identificació i rescat de competències:

- Que significa competència professional

- Tipus de competències

- Identificació de les competències de cada dona per oferir a les empreses en el procés de recerca de feina.

3.- Coneixement del Mercat Laboral (evolució, característiques, requisits, canvis que s’han produït, jaciments ocupació….); competències com adaptabilitat, flexibilitat, comunicació, treball en equip, gestió d’imprevistos

4.- Tècniques i Canals de recerca de feina

- CV i elaboració en clau de competències i carta d’acompanyament

- Processos de selecció, entrevista de treball, entrevista per competències. Saber com defensar el seu cv en una entrevista de treball.

- Marca Personal, imatge a les xarxes socials

- Canals a utilitzar en el procés de recerca de treball (contactes, recerca mitjançant les tic, borses de treball, autocandidatura a empreses, autoocupació, emprenedoria, ett, empreses selecció…..) Diferents activitats per poder-nos aproximar a les empreses de forma efectiva.

Tot el contingut es treballarà amb una metodologia participativa de forma grupal, potenciant la integració de noves competències i aprenentatges i s’afavoreix la presa de decisió a través de la presa de consciència d’alternatives i possibilitats; en definitiva, s’ acompanya la persona des del seu primer pas: que defineixi cap a on es vol dirigir, que analitzi quina es la seva situació de partida davant del mercat i l’objectiu a aconseguir.

5.- Seguiment i avaluació del programa.

Aquest itinerari formatiu per a la reinserció laboral es complementa amb entrevista personal amb assessorament i acompanyament per a les participants i reunions de seguiment i avaluació.

 

Dia Internacional de la Eliminación de la Violencia de Género contra la mujer 25 de Noviembre

Dia Internacional de la Eliminación de la Violencia de Gènero contra la mujer

Una de las más devastadoras violaciones de los derechos humanos

En la actualidad, la violencia contra las mujeres y las niñas es una de las violaciones de los derechos humanos más extendidas, persistentes y devastadoras del mundo.

La desigualdad entre los géneros persiste en todo el mundo. Acabar con ella requiere esfuerzos enérgicos para combatir la discriminación profundamente enraizada, que a menudo es consecuencia de actitudes patriarcales y de las normas sociales que estas conllevan, como señaló el Secretario General, António Guterres, al informar acerca de la situación del Objetivo de Desarrollo Sostenible número 5, referido a la igualdad de la mujer, en el marco del informe sobre los Progresos de la Agenda 2030.

Que nadie se quede atrás

ÚNETE es la responsable de la campaña 16 días de activismo contra la violencia de género que tiene por objetivo sensibilizar y movilizar al público en todo el mundo para lograr un cambio. Estos 16 son los que transcurren entre el 25 de noviembre y 10 de diciembre, Día de los Derechos Humanos. La campaña de este año se celebra bajo el tema: «Que nadie se quede atrás: pongamos fin a la violencia contras las mujeres y las niñas». Este tema refuerza el compromiso de la campaña ÚNETE con un mundo sin violencia para todas las mujeres y las niñas, al tiempo que se ocupa en primer lugar de las personas más marginadas y desatendidas, entre otras, las personas refugiadas, migrantes, las minorías, los pueblos indígenas y las poblaciones afectadas por el conflicto y los desastres naturales. Como en años anteriores, ÚNETE invita a «pintar el mundo de naranja», usando este color como símbolo de un futuro más brillante y sin violencia de género.

EL RECORD DE SIMONE VEIL ENS QUEDARÀ PER SEMPRE

L'associació de Dones per la Llibertat i la Democràcia li va concedir el Premi Llibertat el 25 febrer 2009, com a reconeixement a la feina i difusió dels valors de la llibertat, de la democràcia, de la defensa dels drets humans i els de les dones. 
Volem destacar que l'aportació de la Sra. Simone Veil com a Presidenta del Parlament Europeu va ser clau perquè a les dones se'ls hi reconegués els drets i poguessin participar a tots els àmbits econòmics, socials i polítics. Va aconseguir crear una comissió per la igualtat d'oportunitats per les dones en el Parlament Europeu i que tota Europa avancés en el tema d'igualtat homes i dones a la vida pública i privada.
La Sra. Simone Veil va reconèixer en recollir el nostre Premi Llibertat, que era l'ocasió per demanar una vegada més la solidaritat entre totes les dones per sempre.

 

 

8 de març DIA INTERNACIONAL DE LES DONES

«En el Día Internacional de la Mujer, debemos comprometernos a hacer todo lo posible para superar los prejuicios arraigados, apoyar la participación y el activismo y promover la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer». — António Guterres, Secretario General de las Naciones Unidas

Inauguració Congrés Students for Liberty

El dia 4 de febrer al Palau Macaya la presidenta de DonesLID, Joaquima Alemany, va fer la inauguració del Congrés Local d'Students for Liberty Barcelona

Dia Internacional per a l'eliminació de la violència masclista envers les dones

Avui 25 de novembre Doneslid ha assistit a la Plaça Sant Jaume de Barcelona, a l'acte institucional unitari del Dia Internacional contra la violència envers les dones al qual hi han assistit les principals autoritats del país per mostrar el seu rebuig.

 

PERQUÈ EL SILENCI ÉS COMPLICE DELS MALTRACTAMENTS. DIFUSIÓ DEL PROJECTE DE GUATEMALA

El dissabte 5 de novembre és va celebrar al MERCAT DE LA FLOR I PLANTA ORNAMENTAL DE CATALUNYA de Vilassar de Mar, una  jornada participativa d'associacions de Dones sota el lema:

PERQUÈ EL SILENCI ÉS CÒMPLICE DELS MALTRACTAMENTS.

On es parlava i s'esplicava què són els maltractaments a les dones grans i com abordem les diferents situacions.

Doneslid va participar a l'acte i la Sra.Joaquima Alemany i Roca (Presidenta de Doneslid) va ser la presentadora i moderadora.

Doneslid va aprofitar la participació d'altres associacions catalanes per fer difusió de les activitats de l'entitat, especialment, la importància del treball conjunt en els projectes de cooperació de Guatemala.

 

                   

Dia Internacional de Tolerància Cero amb la Mutilació Genital Femenina

"Els Objectius de Desenvolupament Sostenible contenen una meta específica que insta a posar fi a la Mutilació Genital Femenina. El ple abandonament d'aquesta pràctica tindrà repercussions positives que ressonaran en totes les societats a mesure que les nenes i les dones recuperin la seva salut, drets humans i enorme potencial

                                                                                         Secretari General de les Nacions Unides

 

PARTICIPACIÓ CONGRÉS DONES MEXIC, DF

La presidenta de DonesLid, Joaquima Alemany, ha participat a un Congrés Internacional de Dones a Mexic, D.F

.

AVUI FA 100 ANYS NEUS CATALA

Avui fa 100 anys NEUS CATALÀ. 

Supervivent  del camp de concentració nazi Ravensbrück i gran lluitadora.

Posem una part del seu poema LIDICE, que descriu l'horror viscut.

" ¿Con que ley? La del más fuerte

del que sólo cría cuervos

un SS del mal solamente

Lidice

quisieron tus vida borrar

y con cenizas ahogar

tus esperanzas

Lidice"

DIA INTERNACIONAL DE LA PAU

 

DonesLid vol compartir el MIssatge del Secretari General de L'ONU en aquest dia tan especial.

Cada any, en el Dia Internacional de la Pau, les Nacions Unides fan una crida als habitants del món perquè reafirmin el seu compromís de viure en harmonia com a membres d'una sola família humana.

El tema de la commemoració d'enguany, "Associacions per a la pau- Diginitat per a tots", posa en relleu la importància de la cooperació per silenciar les armes i fer avançar la caus. Sense el suport dels governs, la societat civil, el sector privat, els grups religiosos i les organitzacions no governamentals, seguirà sent difícil aconseguir la pau. 

Aquest any es commemora el 70è aniversari de les Nacions Unides i se celebra la transició a una nova agenda de desenvolupament sostenible a nivell mundial i una acció significativa sobre el canvi climàtic. Junts, com "associats per a la pau", podem aconseguir un món de pau, properitat i dignitat per a tothom.

20 ANIVERSARI DE LA DECLARACIO DE BEIJING

Avui 16 de setembre 2015 és el 20è aniversari de la Declaració i Plataforma d'Acció de Beijing.

Al setembre de 1995, 47.000 persones van arribar a Beijing per participar en la inauguració de la Quarta Conferència Mundial sobre la Dona, amb un únic objectiu: la igualtat de gènere i l'apoderament de totes les dones, a tot arreu.  La Sra.Joaquima Alemany, Presidenta de DonesLid, va participar com a Vicepresidenta del Institut Català de la Dona.

S'ha aconseguit molt de de llavors, però encara queda molt per fer i molt més es pot fer. Mira el vídeo per celebrar #Beinjing20. Més: http://beijing20.unwomen.org/es/ 

DonesLID va participar a la 59a Sessió de la Comissió de la Condició Jurídica i Social de la Dona (CSW) de l’ECOSOC de Nacions Unides

 

Del 9 al 20 de març del 2015 l'Associació DonesLid va assistir i participar  a la 59 Sessió del CSW (Comissió sobre la Condició Jurídica i Social de les Dones ) de l’ECOSOC de Nacions Unides.  La Comissió de la Condició Jurídica i Social de la Dona examina i evalua l'aplicació de la declaracio i plataforma d'Acció de Pequin, aprovada el 1995 en la Quarta Conferència Mundial de la Dona. La Plataforma d'Acció és el marc normatiu més complert en relació a la igualtat entre els gènerer i, l'apoderament de la dona i la realització dels DDHH de les dones i les nenes com a reflex de les anteriors Conferències Mundials celebrades a Mèxic 1975, Copenhage 1980 i Nairobi 1985, així com altres compromisos de les conferències de les Nacions Unides del decenni 1990.Aquest any es celebrava Beijing+20 i es treballava per mantenir i progresar en els acords en la agenda post 2015

Aquest any com a novetat es va organitzar la “March for Gender Equality”. Les representants de Doneslid ens vam reunir a la plaça front l'ONU per organitzar-nos en els 12 blocs, tant com eixos té la declaració i vam participar a la marxa pels carrers de Nova York fins a Times Square on es van iniciar els parlaments dels representants de Nacions Unides. El fil conductor va ser la participació dels homes en la lluita feminista i vam sortir a l'escenari diferents representants d'ONG de tot el món a llançar missatges en defensa dels drets de les dones.. Entre les demandes hi va haver la presa de consciència dels homes i la seva implicació pel canvi, la paritat en totes les esferes i la reivindicació de la cura com una feina imprescindible per al sosteniment de les nostres societats.

 

 

 

Aquest projecte va ser possible gràcies al suport de la Diputació de Barcelona

 

 

 

 

Dia Internacional de la Dona: el paper de la dona rural

El dia 8 de març Nacions Unides, i moltes institucions i associacions del món, celebren el Dia Internacional de la Dona.

Aquest any, Dones LID es vol sumar al comunicat del Secretari General de Nacions Unides, Ban Ki-moon, on es destaca el paper de la dona en el món rural:

Les dones rurals no tenen encara, a moltes parts del món, la legislació necessària que els asseguri les seves necessitats bàsiques i la plena igualtat d’oportunitats. I entre aquestes hi ha el de la necessitat de formular polítiques públiques, per tal que la presa de decisions, en el món econòmic, polític i social d’aquestes dones rurals sigui efectiva.

Segueix llegint...

Mor la catalana Mercè Pàniker, un referent mundial en la defensa dels valors de les dones

Dones LID vol retre homenatge i recordar emprenedora, feminista i empresària Mercè Pàniker (1920) que va morir la setmana passada a l’edat de 91 anys.

Pàniker va ser una de les pioneres a Catalunya, com a empresària i defensora dels drets de les dones. En l’àmbit privat va tirar endavant sola la seva família, però no va deixar mai de reivindicar els valors diferents que aporten les dones a la societat.

 

Segueix llegint...

DonesLiD a Rabat

Dones LiD els dies 14 i 15 de febrer de 2011 va participar en el primer projecte que es fa a Àfrica de la INLW, organitzat per la Vice-Presidenta marroquina Hakima Haiti. Es tractava d’un Congrés “Connectingroup Maroc 2012” organitzat per la International Libéral pour les Femmes, per la Fundació Friedrich Nauman, i l’NDI amb l’objectiu de promoure el potencial de la dona marroquina.

 

Dia Internacional de la Nena

 

 Objectiu número 5 de l'Agenda per al Desenvolupament Sostenible, que busca "aconseguir la igualtat entre els géneres i empoderar a totes les dones i les nenes"

Acte difusió projecte Guatemala.

30 març a les 19hores en el Cercle del Liceu, l'associació DonesLID, ha organitzat l'acte per a la difusió del projecte de Guatemala "Tecnocentre, centre tecnològic i de negocis: noves estratègies per a la dinamització i desenvolupament de San Antonio de Aguas Calientes, amb l'assistència de més de 70 persones. 

CSW61

El Consell Econòmic i Social de Nacions Unides ha publicat la Declaració escrita presentada per DonesLid davant la Comissió de la Dona.

Un Thyssen mai vist

Ahir 2 de febrer Doneslid va anar a visitar l'exposició "UN THYSSEN MAI VIST", al Caixaforum. Va ser molt interessant ja que vam poder contemplar 63 obres fonamentals de la col•lecció Thyssen-Bornemisza en una exposició irrepetible. També per l’ordre inèdit que proposa l’exposició, més enllà de l’estructura cronològica habitual a les sales madrilenyes, estimulant noves lectures i analogies pictòriques excepcionals entre artistes de segles i geografies llunyanes. Fra Angelico conviu amb El Greco i Marc Chagall; Hans Memling amb Ticià, Picasso i Lucian Freud; Jan Bruegel amb Gustave Courbet i Emil Nolde; i Canaletto amb Camille Pissarro i Wassili Kandinski, entre molts d’altres.

Doneslid a Marrakech per la COP 22 (Conferencia del canvi climàtic de Nacions Unides)

Doneslid a Marrakech per la COP 22 (Conferencia del canvi climàtic de Nacions Unides)

 

Joaquima Alemany Roca, presidenta de Doneslid va assistir a la COP 22, Conferencia sobre el Canvi Climàtic de les Nacions Unides) i a la reunió internacional celebrada a Marrakech amb motiu del Congres Internacional de la Xarxa International de Dones de la que n’és membre, conjuntament amb les representants Khadija El Morabit (vicepresident per a la regió MENA), Lysbeth van Valkenburg (Tresorera) i Margaret de Vós van Steenwijk (Presidenta).

 

 

Dia Internacional per a l'eliminació de la violència masclista envers les dones

Avui 25 de Novembre Doneslid ha participat a l'acte de col·locació a la façana de l'Institut Català de les dones del llaç commemoratiu Cosint pedaços de vida, en memòria de les dones assassinades per violència masclista.

El llaç ha estat confeccionat per dones dels Centres Penitenciaris Wad-Ras i Brians, així com de diverses entitats del tercer sector i que són alumnes del Curs de confecció industrial.

Sota el títol Cosint pedaços de vida, com van suggerir les mateixes autores, el llaç commemoratiu és un tapís patchwork confeccionat a partir de robes reciclades.

Conferència

El passat dissabte, dia 6 d’agost, a la Sala Fontova de Calonge, a les 20h, dintre dels actes de la 30a Trobada Cultural de Calonge   va tenir lloc la conferència “La llarga lluita pel dret de la dona” a càrrec de Joaquima Alemany, advocada i presidenta de la Associació DonesLId . L’acte fou presentat pel president de Colònico, Josep Cargol,  i per Víctor Pou. l fou clos per la regidora de Cultura.

http://colonico.wordpress.com/

PUBLICACIÓ DE DONESLID AL BUTLLETI DE LA DIPUTACIO DE BARCELONA

 

Al butlletí de la Diputació de Barcelona, fan ressó de la nostra feina a Nacions Unides. Per poder llegir-ho:

 

http://www.diba.cat/web/ri/butlletins/-/newletter/30738801/29/66300544/l%E2%80%99apoderament-de-la-dona-i-la-seva-relacio-amb-el-desenvolupament-sostenible

 

DONES I MODERNITAT

DonesLid va assistir el dia 20 de gener al Museu Nacional d'Art de Catalunya a la inauguració de l'Itinerari Dones i Modernit. Va se un acte molt interessant i us convidem a anar-hi.

22 OCTUBRE HOMENATGE CENTENARI NEUS CATALÀ

22 OCTUBRE HOMENATGE CENTENARI NEUS CATALÀ

Aquest any celebra el seu centenari, Neus Català,  supervivent catalana del camp de concentració nazi Ravensbrück, per aquest motiu DonesLid li va fer un acte de reconeixement el dia 22 d'octubre al Palau Macaya (Passeig Sant Joan, 108) de Barcelona. Moltes gràcies a tots els assitents a l'acte.

DIA INTERNACIONAL CONTRA EXPLOTACIÓ SEXUAL I TRÀFIC DE DONES, NENES I NENS

Avui 23 setembre és el dia internacional contra la Explotació Sexual i el Tràfic de Dones, Nenes i Nens. Va ser instaurat aquest dia per la Conferència Mundial de la Coalició Contra el Tràfic de Persones en coordinació amb la Conferència de Dones que va tenir joc a Dhaka, Bangladesh a gener de 1999.

DIA INTERNACIONAL DE LA GENT GRAN

L'Assemblea General de Nacions Unides, a la Resolució 45/106, de 14 de desembre de 1990, va proclamar l'1 d'octubre Dia Internacional de la Gent Gran. La finalitat d'aquesta jornada festiva i reivindicativa és fer que les persones grans siguin per un dia veritables protagonistes i centre d'interès d'arreu del món, i difondre una imatge més positiva de l'envelliment.DonesLid es vol fer resor d'aquesta celebració i a la reflexió de la comunitat internacional sobre els reptes socials i polítics que suposa el creixent envelliment demogràfic i proposa vetllar per una vellesa digna i segura

Nelson Mandela per la pau, la democràcia i la llibertat

Les Nacions Unides commemoraran el proper 18 de juliol el Dia Internacional de l’activista pels drets humans i polític sud-africà Nelson Mandela. Aquest any, les Nacions Unides, lliuraran per primera vegada el Premi Nelson Rolihlahla Mandela, creat per la "Asamblea General". Aquest premi és de caracter honorari i es lliurarà una vegada cada 5 anys a dos persones, un home i una dona, que amb la seva dedicació, la seva labor i compasió hagin contribuït al llegat de Madiba.

Dones LID es vol fer ressò dels valors de Mandela per la seva dedicació al servei de la humanitat, a través de la seva tasca humanitària en àmbits de resolució de conflictes, les relacions internacionals, la promoció i protecció dels drets humans, la reconciliació, la igualtat entre gèneres, els drets dels nens i nenes i d’altres grups vulnerables, i la defensa de les comunitats pobres i subdesenvolupades.

 

 

DonesLID va participar a la 56à Sessió de la Comissió de la Condició Jurídica i Social de la Dona (CSW) de l’ECOSOC de Nacions Unides

L’associació DonesLID va participar el passat mes de febrer a la 56à Comissió de la Condició Jurídica i Social de la Dona (CSW) que se celebra anualment a la seu de Nacions Unides a la ciutat de Nova York.

Aquest any el tema principal de la 56à sessió va ser el paper de la dona en el món rural. Dones LID, que gaudeix de l’Estatus consultiu a l’ECOSOC de Nacions Unides, va participar en la 56à sessió de la Comissió amb la lectura d’aquesta declaració, on va manifestar el seu suport a la dona rural.

Segueix llegint...

Connectingroup Marroc: un projecte de formació per a connectar les dones del sud i del nord del Mediterrani

Dones LID participarà al Marroc, entre els dies 28 de febrer i 3 març, a diferents sessions de treball i una d’elles serà sobre el projecte Connectingroup. Una xarxa internacional que connecta el nord i el sud del mediterrani. El Connectingroup ha estat impulsat per la mateixa associació DonesLID, la Interantional Network of Liberal Women, la Fundació Friederich Naumann i el National Democratic Institute.

L’objectiu del Connectingroup és el de potenciar la visibilitat de les dones de tot l’àmbit mediterrani i el seu ascens en els llocs de presa de decisió, en tots els àmbits de la societat, per enfortir el teixit social dels respectius països.

Presentem el projecte: Les dones, transmissores de valors

L’Auditori del CaixaForum de Barcelona va ser l’escenari on va tenir lloc el dijous dia 15 de desembre la presentació del nou llibre del projecte de DonesLID, “Les Dones, transmissores de valors”.

L’acte va començar passades les set de la tarda amb la sala de l’auditori plena de sòcies de l’entitat, membres d’associacions de dones d’arreu de Catalunya, personalitats del món polític i de la societat civil catalana.

La Presidenta de l’associació DonesLID Joaquima Alemany, va iniciar la seva intervenció fent palesa la incertesa que estem vivint fruit dels canvis estrucutrals i de la crisi econòmica.

Va ressaltar les aportacions que les dones al llarg dels segles han fet des de la vida privada, i que han permès tirar endavant un projecte de societat sense excloure ningú.

DonesLID va agrair a l’Obra Social de “La Caixa” que a través del Programa d’Ajuts per a Iniciatives Socials 2010  hagi donat l’oportunitat a l’associació per poder recuperar aquests valors que les dones han aportat a la societat.

A través d’una projecció audivisual es va presentar la il·lustració creada per la Doctora Carolina Camañes: “Amb aquesta eina discreta, uneix la seva traça intuïtiva coses de diferents formes i valors de variats colors, com un gran tapís que fa possible la convivència i la vida. Cada valor té un to i un significat, i res s’ha deixat a l’atzar, per tal d’enviar un missatge directe, culte, pensat i contundent.”

La Doctora Teresa Freixes, coordinadora del projecte, va explicar quin ha estat el fonament jurídic i de recerca per desenvolupar un treball de valors i dones: començant per les oportunitats del projecte, la metodologia i els continguts. La Doctora va destacar que “sense valors, no es poden construir lleis”.

La segona part de l’acte va tenir com a protagonistes les ponents Eugenia Bieto,  Núria Chinchilla i Elisa Duran, que van aportar el seu punt de vista i experiència com a dones amb càrrecs de responsabilitat que han assumit plenament.

Van explicar que les seves trajectòries no havien estat condicionades negativament pel fet de ser dones, i que la clau de l’èxit ha estat la flexibilitat entre la vida laboral i familiar

Les tres ponents van estar d’acord en la idea que la llibertat és la capacitat d’elegir, però, per tal que aquesta llibertat sigui real, cal treballar per acabar amb els horaris “irracionals”.

Es va remarcar que la dona té una intel·ligència emocional que la fa diferent a l’home, però els models masculins adoptats majoritàriament, tant per homes com per dones, no ajuden a destacar aquests valors femenins. A més a més, la falta de corresponsabilitat en la vida pública, tant del món econòmic, polítici i social,  fa que s’hagin de continuar reforçant aquests valors.

L’acte de presentació del projecte va acabar amb la reflexió que “vivim amb massa servituds que afecten especialment les dones i hem de treballar per construir un nou model també en femení”.

 

Calendari
Agenda

El dia 1 d'octubre es celebra el Dia Internacional de la Gent Gran

...

La Presidenta de DonesLid, Joaquima Alemany, participarà a la Assemblea General del ECICW (CENTRE EUROPÉEN DU CONSEIL INTERNATIONAL DES FEMMES), els dies 15 al 17 d'octubre a Mondorf - les Bains (Luxembourg)

...

El dia 30 de setembre, l'Associació DonesLid ha organitzat per les seves socies una sortida per visitar el Museu del Cau Ferrat i el Museu Maricel.  La visita guiada tindrà una durada aproximada de 2 hores. Després podran gaudir d'un menu Sitgetà al Restaurant La Nansa.

...

DonesLid organitza la conferència "Verdaguer entre el patiment i l'esperança" a càrrec de la Sra.Lluisa Plans i Girabal, membre de la Societat Verdaguer i doctora en Filologia Catalana per la Universitat de Barcelona amb la tesi dedicada a "En defensa pròpia" de Jacint Verdaguer.

L'acta ...

El dia 9 de Març a les sis de la tarda, al Palau Macaya, DonesLid ha organitzat un acte per fer la Presentació del Procés Participatiu " Fes sentir la teva veu a Nacions Unides". Us esperem a tots..

...

El dia 11 se celebra el Dia Internacional de la Nena

...
Col·laboradors
Generalitat
Diputació Barcelona
ObraSocialLaCaixa
Ministerio_presidencia
ICD_cat
Instituto de la Mujer
Fons Social Europeu
Ministeri
INLW

L'exili Violeta de Marta Pessarrodona

Segueix-nos a...

Facebook  Twitter  You Tube

  |  Avís Legal  |  Contacte  |  Crèdits  |

© 2019 DONES PER LA LLIBERTAT I LA DEMOCRÀCIA